Tisztségviselők

Vezetők
Polgármester: Győri Máté (25) 515-602
Alpolgármester: Papp György (25) 515-618
Jegyző: Dr. Feik Csaba (25) 515-602

Titkárság
Schrickné Kovács Szilvia titkársági, személy- és munkaügyi előadó (25) 515-602
Popovicsné Cséza Mária titkársági, személy- és munkaügyi előadó (25) 515-602

Közterület-felügyelők
Ács László hatósági előadó (25) 515-630
Kugler Mihály hatósági előadó (25) 515-630

Ügyfélszolgálat
Gábriel Tiborné ügykezelő (25) 515-600
Szabó Ferenc hivatalsegéd (25) 515-600
Bokros Gyuláné (25) 515-600

Pénzügyi Iroda
Szűk Katalin megbízott pénzügyi irodavezető (25) 515-622
Rapainé Hamberger Anikó pénzügyi előadó (25) 515-621
Kelényi Andrea pénzügyi előadó (25) 515-631
Ábrahám Károlyné pénzügyi előadó (25) 515-623
Fekete Tímea pénzügyi előadó (25) 515-624
Kaszap Krisztina pénzügyi előadó (25) 515-620
Sipos Attiláné Pénzügyi Iroda pénztár (25) 515-619
Marosvölgyiné Kállai Szilvia adóügyi előadó (25) 515-633
Krasznay Tünde adóügyi előadó (25) 515-634
Nagy Gábor gazdálkodási előadó (25) 515-632

Igazgatási Iroda
Hódos Zsuzsanna igazgatási előadó (25) 515-628
Rideg Adrienn igazgatási előadó (25) 515-627
Cséza Andrea igazgatási előadó (25) 515-625
Fogasné Baricza Mónika igazgatási előadó (25) 515-644

A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

A Hivatal szervezeti egységei:

Hétfőn: 08.00 – 11.30 óráig és 13.00 – 15.30 óráig,
Szerdán: 08.00 – 11.30 óráig és 13.00 – 17.30 óráig
tartanak ügyfélfogadást.

Az ügyfélszolgálat:

Hétfőn: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig,
Kedden: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig,
Szerdán: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 18.00 óráig,
Csütörtökön: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig,
Pénteken: 08.00 – 12.00 óráig

tart ügyfélfogadást.